Advieslijn 03 808 22 99

Iedereen het juiste budget

Geschreven op di 16 april, 2019 door Jeroen De Weerdt in de categorie Opinie

Iedereen het juiste budget

De Vlaamse Regering beslist om de budgetten van de PVB budgethouders die gebruik maken van een voorziening voor meerderjarigen aan te passen tegen 2027. Het doel daarvan is om mensen met een zelfde zorg- en ondersteuningsnood, ook een zelfde budget te geven. Vandaag is dat niét het geval.

De ene kreeg teveel, de andere te weinig

Twee mensen met een gelijkaardige handicap en gelijkaardige ondersteuningsnood en gebruik maken van een voorziening, krijgen vandaag niet hetzelfde budget.

• Mieke bijvoorbeeld. Zij heeft een matig mentale handicap en maakt sedert 2012 gebruik van het dagcentrum X. Zij heeft een gemiddelde zorgzwaarte. Mieke ging daar 5 dagen per week en kreeg daarvoor op 1 januari een zorgbudget van 30.000€.  Dat is 3.000 euro meer dan waar zij eigenlijk recht op heeft.
• David heeft een gelijkaardige handicap en zorgzwaarte. Hij krijgt ondersteuning bij zijn dagbesteding via voorziening Y. Zijn PVB bedroeg op 1 januari 2017 22.000€. Dat is  5.000 euro te weinig.

Dit komt door de overgang naar PVF waarbij de overheid aan voorzieningen de garantie gaf dat zij op niveau van hun voorziening hetzelfde budget zouden krijgen. Daar wil de overheid nu verandering in brengen en gelijkheid voor personen met een handicap doorvoeren

Budgetten herverdelen

Men noemt dit “correctie fase 2”. Dat gaat nog 8 jaar duren. Het VAPH herberekent het budget van alle zorggebruikers. Na die herverdeling heeft elke zorggebruiker het budget waar hij recht op heeft.

Het doel, namelijk een gelijkwaardig budget voor een gelijkwaardige ondersteuning, zal tegen 2027 voor elke betrokken persoon gerealiseerd zijn”, zegt minister Jo Vandeurzen.

De herberekening gebeurt in 2 fases. In de periode 2020-2023 worden de verschillen in budgetten beperkt tot 15%. Wie bijvoorbeeld nu een budget heeft dat eigenlijk 25% te laag is, ontvangt tegen 2023 15% extra budget. De rest past men bij  in de 2de fase die loopt van 2024 tot 2027.

Iets uit het verleden

Dit gaat enkel over de mensen die in 2016 of daarvoor door een  voorziening ondersteund werden. Zij kregen op 1 januari 2017  een persoonsvolgend budget op basis van de centen die elke voorziening toen ter beschikking had. Daardoor kreeg niet elke budgethouder het budget waarop hij volgens de inschaling van de zorg- en ondersteuningsnood recht op had. Sommigen kregen te veel budget, anderen te weinig.

Voor Mieke uit ons voorbeeld vermindert haar budget de komende jaren. David krijgt geld bij.

Dat hing af van de voorziening waar je zorg en ondersteuning kreeg. In de ene voorziening was er meer personeel dan in de andere voorziening, ook al was de zorg en ondersteuning voor de gebruikers in beide voorzieningen even zwaar. In het verleden kregen niet alle voorzieningen de kans om het personeel waar ze eigenlijk recht op hadden, ook aan te werven. De ene voorziening had 95% van haar personeel. De andere maar 80%.

Daar wil de overheid nu een mouw aan passen.


Niet voor PAB en PGB

Het gaat over een herverdeling  tussen budgethouders die beroep doen op vergunde zorgaanbieders. Voor mensen die in 2016 overgingen van een PAB of PGB naar een PVB, komt er géén herberekening. Maar zij kunnen ook een herziening van het budget aanvragen volgens de gewone procedure.

Wat betekent dit voor jou als budgethouder?

• Jouw budget wijzigt de komende jaren (meer of minder) of blijft gelijk.  Je moet daar zelf niets voor doen. Het VAPH informeert jou tegen september 2019 over deze  budgetaanpassingen.

• Voor elke budgethouder die voor deze herverdeling in aanmerking komt, bieden de vergunde zorgaanbieders wel zorggarantie. Dat betekent dat je de komende jaren op dezelfde zorg en ondersteuning mag rekenen, ook als jouw budget vermindert.

• Indien je budget bijkrijgt dan gaat jou zorgaanbieder ervan uit dat dat je dat budget gebuikt om je zorg en ondersteuning daar verder te zetten.

Herziening van budget aanvragen

Je kan als PVB budgethouder op elk moment een herziening van je budget aanvragen. Bijvoorbeeld als de jouw nood aan zorg en ondersteuning erg toeneemt door een verergering van je handicap, of door veroudering, het wegvallen van je partner of ouders enzovoort.

Wil je hierover meer weten? Klik dan hier 

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord