Advieslijn 03 808 22 99

Hou de beitels klaar

Geschreven op vr 10 mei, 2019 door Jeroen De Weerdt in de categorie Opinie

Hou de beitels klaar

We vragen de politieke partijen in Vlaanderen wat ze van een juridisch afdwingbaar recht op zorg vinden. Daarmee bedoelen we dat als je aan de voorwaarden voldoet om een budget te krijgen, je dat budget binnen een redelijke termijn ook moet krijgen. Als de overheid die verplichting niet nakomt, stel je via de rechter de overheid in gebreke. Dat wil Onafhankelijk Leven vzw graag in de wet beitelen.

CD&V

 • Verwijst naar wat er gerealiseerd is sedert 2014: bepaalde groepen mensen kregen automatisch een PVB, mensen uit de hoogste prioritietengroep kregen een BOB, er is rechtstreeks toegankelijke hulp. Zie 
 • Wil met  de verdere uitvoering van het persoonsvolgend budget voor (volwassen) personen met een handicap verder werken aan meer eigen regie. Via het systeem van rechtstreeks toegankelijke hulp, basisondersteuningsbudget en automatische toekenningsgroepen wil CD&V meer zorggarantie voor personen met een handicap  realiseren.
 • Engageert zich voor een verder “budgettair groeipad”  (zie ons vorig artikel over het wegwerken van de wachtlijsten)
 • Is geen voorstander van een juridisch afdwingbaar recht, maar zet wel verder in op “meer zorggarantie  bieden“

GROEN

 • Groen vindt dat personen met een handicap of hun omgeving dit recht moeten kunnen afdwingen, en steunt het voorstel van Onafhankelijke Leven om dit decretaal vast te leggen. “Wie zorg nodig heeft, moet die krijgen.”
 • De overheid moet goed in kaart brengen wat de bestaande noden zijn en het budget daarop afstemmen, niet andersom. Je handicap stopt niet omdat het geld voor dat jaar op is.
 • Groen is dus wel een voorstander van een juridisch afdwingbaar recht.

N-VA

 • Gaat niet voor een afdwingbaar recht op zorg.
 • Vindt het wel nodig dat de overheid blijft investeren in personen met een handicap ” gezien de uitdagingen groot blijven

Open VLD

 • Is geen voorstander van een juridisch afdwingbaar recht. Daarvoor is er een open budget (lees: onbeperkt budget) nodig en zoiets is moeilijk te beheersen.
 • Wijst er op dat er nog vele andere dringende noden zijn (bv. in de ouderenzorg,  de geestelijke gezondheidszorg, enz.) waar de Open VLD ook ernstige inspanningen wil doen
 • De regering kan maar werken met het budget dat ze ter beschikking heeft.


PVDA

 • Wil dat tegen 2025  alle personen met een handicap een afdwingbaar recht hebben op toekenning van ondersteuning en assistentie.
 • Vindt dat de overheid moet instaan  voor de zorg van iedereen met een beperking en niet alleen voor hoogdringende of grote zorgnood.


SPa

• “Als je je arm breekt, krijg je op spoed meteen een gips. We vinden dat maar normaal. Maar als je een handicap hebt, moet je jaren wachten op je centen voor de juiste zorg. Het is tijd om opnieuw te zorgen voor zorgzekerheid. (…) Die zorg garanderen voor iedereen, is een kwestie van keuzes.”
• Is principieel voorstander om zo’n recht op een budget via wetgeving te verankeren. “Zorgzekerheid inschrijven en beitelen in de grondwet, dat is wat wij gaan doen!”
• Wijst erop dat het van  het grootste belang is “dat de middelen volgen zodat de garanties die deze wetten bieden, in de praktijk waargemaakt kunnen worden.


Wat leren we vandaag

We zien een duidelijk verschil tussen de partijen:

 • De partijen die nu in de regering zitten zijn duidelijk geen voorstander of hoogstens koele minnaar van een afdwingbaar recht op zorg voor mensen met een handicap.
 • Groen, Spa en PVDA trekken die kaart duidelijk wél.
 • CD&V wijst er op dat er reeds een beleid is ingezet met de bedoeling meer mensen zorggarantie te bieden. Het is hun bedoeling dit verder uit te breiden.
 • Open VLD wijst erop dat er in Vlaanderen niet zoiets bestaat als "the sky is the limit "v(alleen op TV). Nog vele andere doelgroepen hebben dringende noden waar een antwoord ook nodig is.

We begrijpen de opmerkingen over betaalbaarheid. Ook de gevolgen hiervan als  we het recht op zorg doortrekken naar alle mensen met bijzondere ondersteuningsnoden.

Maar hoe zit het dan met de rechten van de mens op een menswaardig leven? En met het naleving van het VN-.verdrag dat stelt dat alle mensen met een handicap recht hebben op een leven in de samenleving?

Aanvaarden wij als samenleving dat mensen met een handicap, na maanden multidisciplinair onderzoek, vragenlijsten invullen, vele gesprekken, uiteindelijk te horen krijgen: “ja, je hebt recht op 45.000 euro per jaar om je zorg en ondersteuning te organiseren, maar je moet hiervoor nog 5 jaar wachten”?

Nog niet alle partijprogramma’s zijn beschikbaar We halen deze informatie uit teksten die de partijen ons zelf ter beschikking stellen.

 

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord