Advieslijn 03 808 22 99

Hoe zit het met de wachtlijsten?

Geschreven op ma 22 maart, 2021 door Dave Ceule in de categorie Opinie

Hoe zit het met de wachtlijsten?

Minister Beke kondigt opnieuw aan dit jaar nog 230 miljoen euro te willen vrijmaken om de wachtlijsten terug te dringen. Maar hoe en wanneer dit zal gebeuren is nog steeds niet duidelijk. We vragen de Vlaamse Regering om snel een allesomvattend investeringsplan op tafel te leggen.

De Vlaamse regering engageert zich vandaag om tegen volgende maand 505 volwassen een persoonsvolgend budget toe te kennen en een persoonlijk assistentiebudget aan 320 kinderen en jongeren. Dat is alvast positief. Maar voor de overige wachtenden blijft er veel onduidelijkheid en onzekerheid.

Wat ging vooraf?

Bij de opmaak van de meerjarenbegroting besloot de Vlaamse Regering oorspronkelijk om 270 miljoen euro in te zetten voor persoonsvolgende budgetten. Verspreid over vijf jaar dus. Onaanvaardbaar vonden we toen. We berekenden dat het maar liefst 33 jaar zou duren vooraleer de wachtlijsten zouden zijn weggewerkt. We reageerden in de media, bestookten politici achter de schermen en bleven aan de alarmbel trekken.

België ondertekende reeds in 2007 het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. 14 jaar later leven we nog steeds in een samenleving waar mensen met een handicap niet de middelen krijgen waar ze recht op hebben. België erkende dat we moeten evolueren naar een inclusieve samenleving. De Vlaamse overheid investeerde echter te weinig om dit doel te bereiken.

Het resultaat: 16.691 volwassenen en 1.580 minderjarigen wachten op een budget. Daarnaast staan nog eens 3.500 minderjarigen op de wachtlijst voor ondersteuning in een multifunctioneel centrum (MFC).

Een persoonsvolgend budget is een middel om mensen met een handicap te laten deelnemen aan de samenleving. Mensen moeten eerst een ontzettend intensieve procedure doorlopen om vervolgens de boodshap te krijgen dat de overheid geen middelen heeft. Pech dus, geen hulp. Tot zover de inclusieve samenleving.

Wat besliste de Vlaamse Regering dan precies?

Na de spraakmakende PANO-reportage in september 2020 over de wachtlijsten kondigde minister Beke aan dat hij het volledige budget voor het wegwerken van de wachtlijsten reeds in 2021 zou inzetten.

Dit betekent dat het regeerakkoord versneld wordt uitgevoerd. Op die manier krijgen veel mensen vlugger een budget dan gepland. 40 miljoen euro werd reeds in 2020 uitgegeven, dus er blijft nog 230 miljoen euro over. Dat is positief. Maar wat vanaf 2022? Jaarlijks stijgt het aantal mensen met een handicap met 3%. Voorziet men dan extra middelen vanaf 2022? En wat als je in 2021 geen budget krijgt? Moet je dan minstens 3 jaar wachten? Daarover kwam geen duidelijkheid.

Nood aan investeringsplan

In de persverklaring kondigt het kabinet aan dat 230 miljoen euro vervroegd wordt ingezet. Maar we lezen ook dat het investeringsplan nog niet is afgeklopt. Bij de officiële communicatie over beslissingen van de Vlaamse Regering lezen we ondertussen dat de 230 miljoen euro vervroegd ter beschikking wordt gesteld. Hiervan is reeds 45 miljoen euro rechtstreeks opgenomen in de werkingstoelage van het VAPH. Voor het resterende budget bekijkt men hoe dit zal worden uitgegeven. Vast staat wel dat 85% van het budget naar persoonsvolgende budgetten voor meerderjarigen gaat. De resterende 15% gaat naar budgetten voor minderjarigen.

We lezen ook dat het kabinet in april 505 persoonsvolgende budgetten (PVB) voor volwassenen en 320 persoonlijke assistentiebudgetten (PAB) zal vrijgeven. Van de 505 budgetten voor volwassenen worden er 248 via automatische toekenningen vrijgegeven. Dit zijn budgetten voor mensen die bijvoorbeeld een snel degeneratieve ziekte zoals ALS hebben.

In een eerste fase spreken we over 42 miljoen euro die aan het VAPH wordt toegewezen voor het toekennen van budgetten. Uiteraard is het positief dat deze budgetten vrij komen. Vanuit Onafhankelijk Leven vragen we echter al jaren om een investeringsplan uit te werken. In dit plan willen we zowel een visie zien op hoe we kunnen evolueren naar een inclusieve samenleving als de nodige financiële onderbouw om dat doel te bereiken. Want hoe zit het met de middelen na 2021? Wat als je dan op de wachtlijst staat?

Mensen met een handicap hebben recht op de middelen om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dus Vlaamse overheid: keur het investeringsplan goed en zorg voor een stevige toekomstvisie.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord