Advieslijn 03 808 22 99

Het VAPH-jaarverslag van 2021

Geschreven op di 21 juni, 2022 door Stefanie Leekens in de categorie Opinie

Het VAPH-jaarverslag van 2021

Het VAPH maakt jaarlijks een verslag op van het voorbije jaar. We namen het jaaroverzicht van 2021 door en zetten enkele cijfers in de kijker.

Persoonsvolgend budget

Totaal aantal terbeschikkingstellingen: 4.026

  • 1.583 budgetten gingen naar mensen die hun PVB kregen via de 'automatische toekenningsgroepen'. Dat zijn PVB’s na een procedure noodsituatie, spoedprocedure of maatschappelijke noodzaak. De meeste van die automatisch toegekende budgetten gingen naar mensen in een noodsituatie. Ook de groep van 21-jarigen die gebruikmaken van een MFC en de PVB-aanvraagprocedure doorliepen vallen onder de automatische toekenningsgroepen.
  • 2.215 budgetten gingen naar mensen in prioriteitengroep 1. Dat hoge cijfer verklaar je door de grote terbeschikkingsstellingsronde in de zomer van 2021. Die ronde kwam er dankzij het zorginvesteringsplan met het oog op de meest dringende dossiers. Vlaanderen kende in juli en augustus 1.400 mensen uit prioriteitengroep 1 een budget toe. Daardoor daalde de wachttijd in die prioriteitengroep van bijna 3 jaar naar 1 jaar. 
  • Daarnaast kregen 228 budgethouders een bijsturing van hun budget door correctiefase 2.

Valt er jou iets op? In 2021 gingen er geen budgetten naar mensen in prioriteitengroepen 2 en 3. Onafhankelijk Leven blijft druk zetten zodat de overheid actie onderneemt. Iedereen verdient het budget waar ze recht op hebben, ook mensen uit prioriteitengroep 2 en 3. Voor mensen die wachten in prioriteitengroep 2 ligt er al een jaar 20 miljoen euro aan budget klaar. Onafhankelijk Leven staat erop dat Vlaanderen dit budget snel ter beschikking stelt.

Aantal aanvragen per prioriteitengroep

Eind 2021 stonden er 328 aanvragen in prioriteitengroep 1, 5.034 aanvragen in prioriteitengroep 2 en 10.590 vragen in prioriteitengroep 3. 

Eind 2021 had de eerstvolgende op de wachtlijst deze prioriteringsdatum: 

Wachtlijst prioriteitengroep 1: 01.01.2021

Wachtlijst prioriteitengroep 2: 01.10.2016

Wachtlijst prioriteitengroep 3: 16.01.2002

De prioriteringsdatum is de datum waarop je het ondersteuningsplan indiende bij het VAPH of waarop je de vraag naar een herziening van je prioriteitengroep stelde. Veel zegt die datum helaas niet. Het zegt je niet hoe lang je nog moet wachten. Het geeft je enkel een indicatie over waar het VAPH ‘ergens’ zit.

Totaal aantal PVB-houders

Eind 2021 waren er 27.266 PVB-houders. De meeste budgethouders kregen hun PVB vanuit de transitie naar het PVF-systeem in 2017.

Dat verklaart waarom meer dan 70% van de PVB-houders hun PVB inzetten bij een vergunde zorgaanbieder van het VAPH. De grootste groep regelt dat via het systeem van voucher. Dat betekent dat de vergunde zorgaanbieder na het afsluiten van een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) het aantal punten rechtstreeks afhaalt van je PVB. 

Toch ziet het VAPH dat budgethouders vaker de verschillende bestedingsmogelijkheden combineren. De budgethouders die hun budget alleen in voucher bij een vergunde zorgaanbieder inzetten, daalde met 4,5 % ten opzichte van 2020. Misschien komt dat door de coronacrisis? Budgethouders die tijdens de coronacrisis niet langer naar hun voorziening konden, organiseerden in hun thuisomgeving ondersteuning. Dat kon enkel via cashovereenkomsten. Zo leerden sommige budgethouders het cashsysteem kennen. Ook nieuwe budgethouders kiezen steeds vaker voor cashbesteding of een combinatie van cash- en voucherbesteding.

Ongeveer 10% van de PVB-houders zet hun PVB in bij niet-vergunde zorgaanbieders. Dat zijn budgethouders die overeenkomsten afsluiten met persoonlijke assistenten. Ze doen daarvoor beroep op een sociaal secretariaat, interimkantoor, vrijwilligersorganisatie, deeleconomieplatform, zelfstandige…

Persoonlijke-assistentiebudget

Eind december 2021 kregen 1.522 kinderen en jongeren een persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Dat is een stijging van net geen 35% ten opzichte van eind december 2020."

Het volledige VAPH-jaarverslag

=> Het volledige jaarverslag van het VAPH

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord