Advieslijn 03 808 22 99

Het VAPH bepaalt de spelregels voor het vernieuwen van contracten

Geschreven op ma 10 april, 2017 door Cor Van Damme in de categorie Assistentie

Het VAPH bepaalt de spelregels voor het vernieuwen van contracten

Overeenkomsten tussen budgethouders en vergunde zorgaanbieders moeten dit jaar een 'PVB-jasje' krijgen. Ook als de ondersteuning niet verandert. Het VAPH wil duidelijke regels voorzien om dit vlot te doen verlopen. In dit artikel vatten wij deze spelregels samen. 

Wil jij zeker zijn dat het contract dat jou wordt voorgelegd maximaal aan jouw noden tegemoet komt? Vergelijk het dan zeker met ons modelcontract. Dit document bevat alles om de budgethouder te verzekeren van zorg en ondersteuning op maat en aan een correcte prijs. 

1. Zorgcontinuïteit

Aan gebruikers die hun ondersteuning niet willen wijzigen moet zorgcontinuïteit geboden worden. Dat wil zeggen dat zij van dezelfde ondersteuning gebruik moeten kunnen blijven maken zoals was vastgelegd in de huidige dienstverleningsovereenkomst. De hoogte van hun budget mag geen reden zijn om de geboden ondersteuning te verminderen.

Om de overeenkomst aan te passen in functie van de persoonsvolgende financiering wordt er tijd geboden tot eind 2017. Als er nog correcties aan de budgetten worden aangebracht, dan wordt dit ten laatste eind september aan de gebruikers gecommuniceerd.

De huidige FAM-overeenkomst blijft gelden totdat zij is omgezet naar een PVF-overeenkomst. Zij mag niet worden opgezegd of niet worden gewijzigd van een overeenkomst voor onbepaalde duur naar een overeenkomst voor bepaalde duur van 1 jaar.


2. Wijziging van overeenkomst

Gebruikers die wensen om hun besteding aan te passen moeten die mogelijkheid krijgen. Ook als zij een deel willen omzetten naar cash, een deel van het toegekende budget willen besteden bij een andere zorgaanbieder, of het vrij besteedbaar bedrag willen opmaken. Hun overeenkomst moet worden aangepast in functie van hun wensen en noden.

Maar er zal natuurlijk ook een weerslag zijn op het lopende zorgaanbod bij de huidige zorgaanbieder. Dit houdt echter niet in dat de gebruiker verplicht is om de overeenkomst op voorhand op te zeggen. Anderzijds kan hij niet eisen dat de gewijzigde overeenkomst onmiddellijk ingaat. Er moet tussen beide partijen worden overeengekomen vanaf welk moment deze wijzigingen in de ondersteuning van start gaan. Daarbij moet worden rekening gehouden met enerzijds de wensen van de gebruiker en anderzijds de organisatie van de voorziening. Afhankelijk van het soort wijzigingen en hun impact op de organisatie van de voorziening kan deze periode langer of korter zijn.

Gesteld dat beide partijen niet tot een vergelijk komen, kan de gebruiker vooralsnog beslissen om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, en geldt de opzegperiode van drie maanden.
De wijzigingen moeten tijdig worden geregistreerd in de geïntegreerde registratietool zodat zij op het afgesproken moment van start kunnen gaan.


3. Vrij besteedbaar deel

Gebruikers kunnen het vrij besteedbaar deel van hun budget volledig of gedeeltelijk opvragen bij het VAPH op voorwaarde dat er hiervoor nog voldoende ruimte is in hun budget. Het vrij besteedbaar deel kan op elk moment van het jaar worden opgevraagd. Indien het volledige budget reeds is benut in een voucher bij een vergunde zorgaanbieder, dient de gebruiker in onderhandeling te gaan met de zorgaanbieder(s). Als men het aantal punten in de voucher wenst te verminderen, zal dat een impact hebben op de ondersteuning die geboden kan worden. De overeenkomst zal bijgevolg moeten worden aangepast. Dit moet duidelijk aan de gebruikers worden gecommuniceerd.


4. Inhoud overeenkomst

Er wordt opgemerkt dat er nog geen overeenkomsten kunnen worden opgemaakt omwille van het feit dat er nog correcties aan de budgetten zullen worden aangebracht. Dat is inderdaad mogelijk, maar het zal daarbij in de meeste gevallen gaan om beperkte correcties die waarschijnlijk geen of weinig impact zullen hebben op de ondersteuning die geboden kan worden. Dit kan worden opgelost door in de overeenkomst een clausule op te nemen dat het puntenaantal nog kan wijzigen door toedoen van correcties die worden aangebracht door het VAPH.

5. Beëindiging overeenkomst

Er kan enkel sprake zijn van opzeg van de overeenkomst met in acht name van een bepaalde opzegtermijn als de ondersteuning volledig beëindigd wordt. Bij wijzigingen aan de overeenkomst mag de overeenkomst niet worden opgezegd. Opzeg door de voorziening kan enkel in een beperkt aantal gevallen die zijn vastgelegd in de regelgeving. De gebruiker kan de overeenkomst altijd opzeggen maar moet uiteraard ook de opzegtermijn van drie maanden respecteren, tenzij er een andere opzegtermijn wordt overeengekomen. Tijdens de opzegperiode moet de overeenkomst gerespecteerd blijven, zowel door de gebruiker als door de vergunde zorgaanbieder. Daar waar er nog geen nieuwe overeenkomst is afgesloten, blijft het via de transitie toegewezen budget aan de gebruiker tijdens de opzegperiode ter beschikking van de zorgaanbieder.

Als de budgethouder overlijdt, dan moet de overeenkomst maximum twee maanden na de datum van het overlijden beëindigd worden. Als binnen die periode een overeenkomst met een nieuwe budgethouder wordt afgesloten en ingaat, dan wordt de overeenkomst met de overleden budgethouder beëindigd op de dag waarop de overeenkomst met de nieuwe budgethouder ingaat. Er zal nog besproken worden op welke manier dit moet worden geoperationaliseerd.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord