Advieslijn 03 808 22 99

Het overzicht van je kosten bekijken in MijnVaph?

Geschreven op do 14 april, 2022 door Evelien Vanden Broeck in de categorie Assistentie

Het overzicht van je kosten bekijken in MijnVaph?

Een overzicht van je werkelijk geregistreerde kosten per budgetjaar terugvinden in Mijn VAPH? Dat kan met de knop ‘export transacties’.  Ontdek in dit artikel waarom dat wel eens handig kan zijn.

Waar vind je het bestand ‘export transacties’?

Log in op het e-loket Mijn VAPH in je PAB/PVB portaal. Ga naar Menu > Persoonlijk budget > Overzicht

Klik op de knop ‘export transacties’ onder de budgetlijn.

Afhankelijk van je browserinstellingen opent het bestand zich automatisch of wordt er een Excelbestand bv. ‘transacties_2022’ gedownload. Klik in het laatste geval op de download om het bestand te openen.

Wat is een export van je transacties?

Het bestand biedt je een correct overzicht van alle werkelijk geregistreerde kosten voor een bepaald budgetjaar. Bekijk de details bij de gespendeerde bedragen, zoals:

  • het type van de kost, bv. lidgeld bijstandsorganisatie, sociaal secretariaat
  • de begunstigde: de zorgaanbieder aan wie je de kosten voor ondersteuning betaalde, bv. de naam van de persoonlijk assistent, de naam van de bijstandsorganisatie)
  • de periode van de kosten: startdatum en einddatum van de periode waarvoor je kosten registreerde
  • de datum van registratie
  • bedrag in euro: het correcte bedrag van wat je al spendeerde (en registreerde!)

Wat kan je doen met het overzicht?

Dit overzicht van je transacties is om heel wat redenen handig:

  • Pas je een filter toe op de kolommen in het Excelbestand, dan kan je onder meer een overzicht genereren van het totaal van de kosten per begunstigde of bekijken hoeveel kosten je binnen een bepaalde periode hebt gemaakt. Hoe doe je dat? Selecteer een volledige kolom door op de letter (bv. ‘G’) van de kolom naar keuze te klikken. In ons voorbeeld is dat de kolom van de begunstigden. Klik dan op het icoon ‘Sorteren en Filteren’ en vink ‘Filter’ aan.

Er verschijnt nu een neerwaarts gericht pijltje in de titel van de geselecteerde kolom. Vink de begunstigde aan waarvoor je een kostentotaal wil zien. Nu zie je alle kosten die je geregistreerd hebt voor die persoon of organisatie.

  • Besteed je je PVB zowel bij niet-vergunde als bij vergunde zorgaanbieders? Dan krijg je enkel op het gedeelte dat je in cash besteedt bij niet-vergunde zorgaanbieders 10,35% beheerskosten extra. Het correct gespendeerde bedrag vind je niet terug bij de ‘budgetlijn inclusief beheerskosten’, en ook niet bij de ‘budgetlijn exclusief beheerskosten’. In de export van transacties ontdek je het correcte bedrag van wat je al spendeerde. Meer lezen? Waarom klopt het gespendeerd bedrag op mijn pvb-budgetlijn niet (altijd)?
  • Stel je vast dat je terugvorderbaar voorschot niet meer overeenstemt met je budget, dan kan je met het overzicht vlot nagaan of je alle kosten al hebt geregistreerd. Hoe? Door je facturen te vergelijken met de registraties van de kosten in het Excelbestand.
  • Bij de administratieve afsluiting van een jaarbudget kan je een jaaroverzicht opslaan of afdrukken en dat toevoegen bij de facturen van dat jaar. Zo heb je een duidelijk verantwoordingspakketje per jaar.

Vragen?

Bel of mail de Advieslijn. We helpen je graag verder.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord