Advieslijn 03 808 22 99

Dit betekent het regeerakkoord voor jou, 'een beetje minder meer'

Geschreven op ma 7 oktober, 2019 door Jeroen De Weerdt in de categorie Opinie

Dit betekent het regeerakkoord voor jou, 'een beetje minder meer'

De nieuwe Vlaamse regering trekt 270 miljoen euro uit voor de aanpak van de wachtlijsten. Wat betekent dit voor mensen op de wachtlijst? En welke maatregelen komen er nog? We vatten samen wat je voor jouw situatie kan verwachten. 

Wij doen alvast een dringende oproep tot dialoog aan minister Wouter Beke. Met wat er nu ligt, blijven duizenden mensen met een handicap in de kou staan. En dat kunnen we niet zomaar aanvaarden.

Sta je nog op de wachtlijst?

De nieuwe Vlaamse regering trekt 270 miljoen euro uit voor de aanpak van de wachtlijsten. Dat is nu officieel bevestigd in de cijfers. Een “fors groeipad” is voor ons wat anders. Het geld voor de wachtlijsten moet nog verdeeld worden. Hoeveel geld daarvan gaat naar een PAB kinderen en jongeren? Hoeveel geld gaat naar PVB's ? Hoeveel nieuwe budgetten via automatische toekenningen?

Je moet het voorlopig hiermee doen:

  • Misschien ben jij wel één van die 5.000 mensen die de komende jaren een budget krijgt. Ofwel blijf je bij die andere 15.000 die nog langer moeten wachten op een budget.
  • Misschien kom je in aanmerking voor de automatische toekenning van een budget, bv omdat je lang bij je ouders woonde maar plots alleen komt te staan. Weet dat de regels hiervoor zullen veranderen, mogelijks verstrengen waardoor misschien minder mensen zo’n automatische toekenning krijgen. Daarbij gaat extra aandacht naar de groep jongeren die meerderjarig wordt en nu valt onder de groep "zorgcontinuïteit"
  • Zit je nu in de hoogste prioriteitengroep? Dan is er de komende jaren meer kans dat jij binnen een bepaalde termijn een eigen budget krijgt. Maar dat kan alleen als er genoeg budget is want de automatische toekenningen gaan voor.
  • Zit jij in de laagste prioriteitengroep? Bereid je dan voor op vragen over je huidige ondersteuning en resterende zorgvragen.

• Je kan verder terecht in de rechtstreeks toegankelijk hulp die ook nog zal uitbreiden en bijvoorbeeld ook bij de gezinszorgdiensten.

Het budget voor Welzijn

270 miljoen is in verhouding tot wat nodig is om de wachtlijsten weg te werken zeer weinig. Maar het is wel de helft van het totale budget dat naar het hele Welzijnsdomein gaat (jeugdhulp, ouderenzorg…). In totaal gaat 550 miljoen naar Welzijn.

Wil je een eigen budget aanvragen?

Dan is de kans groot dat de procedure daarvoor eenvoudiger en minder lang wordt. Dat is goed.

  • Maar de wachtlijst wordt niet echt korter. Het wordt  sneller duidelijk op welk budget je recht hebt, maar je moet dan ook langer wachten vooraleer je ook echt een budget krijgt.
  • Je krijgt verder ondersteuning bij het opstellen en realiseren van je ondersteuningsplan.Dat plan gaat uit van jouw wensen en noden. Je kiest de zorg en ondersteuning die het best bij jou past.
  • Dat ondersteuningsplan is flexibel aan te passen naargelang de noden die jij ervaart en de keuzes die je maakt.

Heb je al een PVB?

Hou er dan rekening mee dat er nog wel wat kan veranderen. Het systeem werd pas in 2017 ingevoerd. Men wil de kinderziektes aanpakken en kijken wat beter kan. Weldra volgt een artikel waarin we daarvoor zelf voorstellen doen.

Maar men zoekt ook nog geld om verder te kunnen investeren in de wachtlijsten, dus voor mensen die nog geen eigen budget hebben. Het is allemaal nog erg vaag, maar er is kans dat je budget vermindert omdat de nieuwe regering de overheadkosten wil verminderen.

  • Wij denken dan aan de kosten die verbonden zijn aan de organisatie van jouw zorg, ondersteuning of persoonlijke assistentie.
  • Bij cash krijg je nu 11,9 % beheerskosten bovenop je zorgbudget.
  • Indien je je budget besteedt bij een vergunde zorgaanbieder, dan krijgt je vergunde zorgaanbieder nu bovenop je zorgbudget 21,9% organisatiegebonden kosten.

De  nieuwe regering wil hier 43,6 miljoen euro op besparen. Zowel mensen met een voucher als mensen met een cashbudget moeten dus geld inleveren. De nieuwe percentages staan niet in het regeerakkoord.

Wie in 2016 zorg en ondersteuning kreeg door een voorziening en op 1 januari 2017 overschakelde naar een PVB, mag zich aan een herberekening van het budget verwachten.  Het is de bedoeling dat mensen met een gelijke zorgzwaarte ook een gelijk budget krijgen, los van de plaats waar ze die zorg en ondersteuning krijgen. Daarvoor voorziet de regering geen extra geld. Sommigen krijgen meer budget, anderen minder. 

Je zal je budget verder kunnen besteden zoals nu. Dat is goed. Want er gingen stemmen op om bijvoorbeeld persoonlijke assistentie door familieleden te verbieden of om praktische hulp niet meer te laten betalen met je PVB. 

Als je een overeenkomst afsluit met een vergunde zorgaanbieder, dan krijg je vooraf meer duidelijkheid over welke kosten jou te wachten staan.

Het wordt ook makkelijker voor kleinschalige woonprojecten zoals ouderinitiatieven of projecten met inwonende zorgkoppels om hun aanbod verder te ontwikkelen.

Heb je nu een PAB of krijg je zorg en ondersteuning door een MFC?

Dan schakel jij ook vanaf volgend jaar over naar een persoonsvolgend budget. Dat budget moet overeenkomen met wat je nu krijgt zodat je je ondersteuning kan verder zetten. We schreven hierover al een artikel. Maar er ligt nog veel werk op de plank.

Reken je op de toekenning van een zorgbudget of basisondersteuningsbudget?

Het systeem van het zorgbudget of basisondersteuningsbudget voor meerderjarigen dooft uit. Dus daar moet je niet meer op rekenen. Maar misschien komt daardoor meer geld vrij voor om meer mensen op de wachtlijst een eigen budget te geven.

Dat betekent (hopelijk) niet dat iedereen die nu zo’n basisondersteuningsbudget heeft, dat kwijt speelt. Wie het kreeg, mag het houden zolang die daar recht op heeft.

Voor een bepaalde groep kinderen en jongeren blijft het zorgbudget wel nog bestaan. Het gaat over kinderen die in het systeem van het “groeipakket” (beter bekend als de kinderbijslag) recht hebben op een zorgtoeslag op basis van de zwaarste inschaling.

Andere besparingen

De cijfers tonen ook aan dat deze nieuwe regering fors gaat besparen op het niveau van de overheid zelf. Het aantal agentschappen en administraties vermindert. Het VAPH is ook een onderdeel hiervan. Wij hopen dat de besparingen daar geen vermindering van dienstverlening aan mensen met een handicap met zich brengen.

Ook de bijstandsorganisaties moeten besparen. Nu al worden de subsidies die wij als bijstandsorganisatie ontvangen van het VAPH, niet geïndexeerd. Ook dat begint te wegen, zoals dat bij de vergunde zorgaanbieders ook het geval is.

Wat volgt

Wie weet wat er nog allemaal boven ons hoofd hangt. Beetje bij beetje komt er meer duidelijkheid. Het is nu afwachten of het parlement er nog in slaagt de cijfers te doen bijsturen. Dan is het aan Wouter Beke die minister Jo vandeurzen vervangt als minister van Welzijn. Er is nu een regeerakkoord. Nu moet de minister nog zijn beleidsnota schrijven. 

Wij doen alvast een dringende oproep tot dialoog. We willen minister Wouter Beke een kans geven maar met wat er nu ligt, blijven duizenden mensen met een handicap in de kou staan. En dat kunnen we niet zomaar toelaten.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord