Advieslijn 03 808 22 99

Coach Gonda geeft je tips over de VIA4-middelen

Geschreven op wo 11 maart, 2015 door Gonda Geeroms in de categorie Advieslijn

Coach Gonda geeft je tips over de VIA4-middelen

Door de laatste wijzigingen in de PAB Richtlijnen dien je bewuster om te gaan met de VIA4-middelen. In dit artikel ontdek je de werkwijze van de voorbije jaren en krijg je tips van onze coach Gonda om alles goed bij te houden in je nieuwe kostenstaat. 

1. Definitie

Vanaf oktober 2013 hebben budgethouders, die zelf werkgever zijn,  recht op een extra budget van 7% van hun loonkosten bovenop hun PAB-jaarbudget. Dit extra budget is bedoeld om het statuut van de persoonlijke assistent te verbeteren.

 

 

• Enkel budgethouders, die via een sociaal secretariaat een assistent tewerkstellen, komen in aanmerking. Niet als de assistent tewerkgesteld is via een interimkantoor, dienst persoonlijke assistentie, gezinshulp…

• Omdat het doel is om het statuut van de assistent te verbeteren, zijn er nog 2 bijkomende verplichtingen om recht te hebben op de VIA middelen:

o de assistent moet minstens het minimum brutoloon overeenkomstig PC 319.01 verdienen. Dat was op 1/10/13 vastgelegd op 10,4258€/u
o de vergoedingen voor verplaatsingen woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen moeten uitbetaald worden overeenkomstig PC319.01. Het sociaal secretariaat moet daarvan verwittigd worden. Opgelet : vergoedingen voor dienstverplaatsingen kunnen niet  met PAB betaald worden.

Directe kosten (niet-VIA4) Directe kosten (VIA4)
De aansluistingskosten voor de arbeidsongevallenverzekering Factuur van het soicaal secretariaat
De Externe dienst voor bescherming en preventie op het werk Het loon dat je stort aan je assistent
Ecocheques De factuur van de maaltijdcheques
Sport- en cultuurcheques Vakantiegeld
Cadeaucheques Eindejaarspremie
Eenmalige premie Creditnota (terugbetaling RSZ)
Dienstencheques  
Vrijwilligers  
Verplaatsingskosten  
Facturen interim  
Facturen zelfstandige assistent  
Facturen Onafhankelijk Leven vzw coaching  
Lidgeld Onafhankelijk Leven vzw  

• VIA middelen kunnen pas gebruikt worden nadat het jaarbudget volledig besteed is.

Je hebt recht op maximum 7% van je loonkosten.
Enkel wat je aan VIA middelen effectief gebruikt hebt, zal je ook ontvangen.
De stortingen gebeuren afzonderkijk van de stortingen van het werkkapitaal.

• VIA middelen zijn net als het jaarbudget jaargebonden en dus niet overdraagbaar naar een volgend jaar.


2. VIA middelen 2013

• Het gaat om max. 7% van de loonkosten van oktober-november-december 2013.

• Doordat er heel laat op het jaar duidelijkheid was over  VIA middelen konden budgethouders de VIA middelen van 2013 niet meer in 2013 gebruiken . Daardoor mochten de VIA-middelen van 2013  uitzonderlijk overgedragen worden naar 2014. Dus (het deel van) de VIA-middelen 2013 die niet in 2013 gebruikt waren, mochten in 2014 nog verder besteed worden.

• Iedere BH heeft de 7% waar hij recht op had in 2013, ontvangen in mei 2014.


3. VIA middelen 2014

• De VIA middelen 2014 zijn niet overdraagbaar naar 2015.

• De BH, die eind oktober2014 al voor 9/12 van hun budget aan kosten ingediend hadden bij het VAPH, hebben in de tweede helft van november 7% ontvangen op de ingediende loonkosten. Dit is dus een voorschot op het totaal te ontvangen bedrag voor 2014.

• Voor alle budgethouders zal er rond april/mei 2015 een afrekening van de VIA middelen 2014 gemaakt worden. Daaruit zal blijken of de budgethouder nog extra VIA middelen moet krijgen of dat hij al te veel VIA-middelen heeft ontvangen.

De redenering daarbij is als volgt:

o Wat heeft de budgethouder tot nu toe gebruikt aan VIA middelen?

Dus: wat is er gebruikt in 2013 en wat is er gebruikt in 2014.  
“Gebruikte VIA middelen” betekent steeds het bedrag waarmee je in dat jaar je jaarbudget overschreden hebt. Dit mag maximaal 7% op de loonkostenkosten zijn. Wat hij daarbovenop nog meer uitgegeven heeft, moet hij met prive-geld bijpassen.

o Welk bedrag aan VIA middelen heeft de budgethouder al ontvangen van het VAPH?

Dat is het bedrag van 2013 (ontvangen in mei 2014)  vermeerderd het eventuele voorschot van 2014, (ontvangen in november2014)

o De afrekening betekent dan :

 De budgethouder krijgt een bijstorting als hij meer gebruikt heeft dan hij reeds ontvangen heeft (uiteraard met een max. van 7% op de loonkosten)
 Als de budgethouder meer heeft ontvangen, dan hij uitgegeven heeft, dan moet hij dit “terugbetalen”. Dit zal gebeuren met een inhouding van dit bedrag op zijn storting van de volgende kostenstaat.

Dit kan gebeuren als de budgethouder zijn jaarbudget niet opgebruikt heeft in 2013 en ook niet in 2014 maar toch de VIA middelen van 2013 ontvangen heeft.


4. Een rekenvoorbeeld.

Een budgethouder heeft 36.000€ budget.
Hij besteedt bijna alles aan lonen.
Voor  oktober, november, december 2013 geeft hij aan loon  8000€ uit .
Aan VIA middelen heeft hij recht op 7%  van die 8000€ = 560€.
De budgethouder gaat niet boven zijn budget in 2013.
Hij krijgt de 560€ in mei 2014.
Hij mag de 560€ gebruiken in 2014.

In 2014 voldoet hij in oktober aan de voorwaarden om een voorschot te ontvangen.
Hij ontvangt in november 1000€

Hij heeft dus in totaal 560€ + 1000€ = 1560€ VIA middelen ontvangen van het VAPH.
De budgethouder geeft in 2014 in totaal  36000€ uit  aan lonen.
Hij heeft recht op  7% VIA middelen = 2520€
In totaal maakt hij voor 38000€ kosten.

De afrekening  :

 Gebruikt aan VIA middelen : bedrag dat hij over jaarbudget gegaan is
2013 :  0€
2014 : 38000€ - 36000€ = 2000€

 Ontvangen : 1560€

 Het verschil : 2000€ - 1560€  = 440€ zal bijgestort worden rond mei 2015.


5. Waar zet je deze bedragen op de kostenstaat  2015?

Bij tabblad “samenstelling werkkapitaal”  helemaal onderaan  “VIA middelen”  :
o gestort  in te vullen 1560€
o gebruikt  in te vullen 2000€
o saldo wordt berekend = -440€

Die 440€ wordt hernomen op tabblad “VIA middelen” bovenaan als nog te ontvangen bedrag.
Dit dient dus enkel om op te volgen wat nog ontvangen of ingehouden moet worden. Het kan niet meer gebruikt worden in 2015.


6. Waar vind je de in te vullen bedragen?

In de kostenstaat van 2014.

o Het gestorte bedrag VIA middelen zou in principe ingevuld moeten zijn in de KS 2014 bij tabblad VIA middelen bij stortingen.
Het totaal uit de kolom stortingen van KS 2014 , vul je in in KS 2015.

Bovenaan deze kolom staat een bedrag bij “niet gebruikte  VIA middelen 2013”. Dit bedrag wordt overgenomen uit tabblad samenstelling budget. Op dat tabblad is ingevuld wat voor 2013 werd ontvangen en uitgegeven.
“Niet gebruikte VIA middelen 2013” is dus een afrekening VIA middelen 2013.
Wat ontvangen werd voor 2013 zit dus inbegrepen in de kolom stortingen

o Gebruikte VIA middelen : bedrag dat men in 2014 over het budget ging . Dit staat op tabblad jaaroverzicht in rood.(helemaal onderaan midden blad). Is er niks rood, dan is men niet over het budget gegaan en heeft men geen VIA middelen gebruikt.

Heb je vragen of opmerkingen over dit artikel? Contacteer de advieslijn per mail of op het nummer 09 395 55 10. We helpen je graag!

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord