Advieslijn 03 808 22 99

BOB enkel realiseren met nieuwe middelen uit de Vlaamse Zorgverzekering. Niet met geld voor de wachtlijsten

Geschreven op do 22 mei, 2014 door Koenraad Depauw in de categorie Invloed op het beleid

BOB enkel realiseren met nieuwe middelen uit de Vlaamse Zorgverzekering. Niet met geld voor de wachtlijsten

Toen minister Vandeurzen in mei 2013 aankondigde dat elke persoon met een beperking in de toekomst een basisondersteuningsbudget (BOB) krijgt, reageerde Onafhankelijk Leven vzw positief. Deze steun aan het systeem is echter onder voorwaarde dat het enkel mag worden gerealiseerd met nieuwe middelen. Verwacht wordt dat de volgende Vlaamse regering de bijdrage voor de Vlaamse zorgkas zal doen stijgen. Dat dient de financiering van het BOB mogelijk te maken. De Vlaamse overheid  dient haar middelen prioritair te investeren in persoonsvolgende budgetten, cash en vouchers, voor gespecialiseerde ondersteuning.
 

Het PVF-decreet lanceert het Basisondersteuningsbudget (BOB)

Op 23 april werd het decreet op de persoonsvolgende financiering in het Vlaams parlement gestemd. Dat nieuwe decreet voorziet in een Persoonsvolgende Financiering voor alle personen met een beperking die nood hebben aan ondersteuning. Onafhankelijk Leven vzw streefde de voorbije 25 jaar naar een afschaffing van de subsidiëring van gespecialiseerde voorzieningen en instellingen voor personen met een beperking. Met dit nieuwe decreet denkt Onafhankelijk Leven vzw dat er een belangrijke kans is dat eindelijk meer vrijheid en zelfbeschikking voor personen met een beperking zal worden gerealiseerd.

Het nieuwe decreet voorziet echter niet enkel  in persoonsvolgende financiering voor gespecialiseerde ondersteuning. Het decreet voorziet dat iedere persoon met een door het VAPH erkende handicap die nog geen gebruik maakt gespecialiseerde ondersteuning een maandelijks forfaitair budget wordt toegekend voor niet-medische kosten: Het Basisondersteuningsbudget (BOB). Als voornaamste motivatie geeft de memorie van toelichting bij het decreet weer dat er vandaag circa 22.000 mensen wachten op ondersteuning en dat met dit BOB een recht op basisondersteuning wordt gerealiseerd.

Het basisondersteuningsbudget: goed of slecht?

Toen minister Vandeurzen in mei 2013 aankondigde dat elke persoon met een beperking in de toekomst een basisondersteuningsbudget (BOB) krijgt, reageerde Onafhankelijk Leven vzw positief. Dat zorgde voor heel wat ophef omdat de meningen in de sector verdeeld waren. Een aantal andere organisaties spraken van een ‘flop’ en een ‘aalmoes’. Ook namen enkelen het woord ‘verkiezingsstunt’ in de mond. Onafhankelijke Leven vzw erkent dat het geven van een forfaitair bedrag niet in de lijn ligt met de verwachtingen uit de VN-conventie voor de rechten van personen met een handicap. Voor 22.000 mensen in Vlaanderen is het recht op ondersteuning echter dode VN-letter. Onafhankelijk Leven vzw is van mening dat een grote groep mensen, in heel wat gevallen, in afwachting van gespecialiseerde ondersteuning,  geholpen zal zijn met een BOB. Ook verwachten we dat er een groep zal zijn die door het BOB geen aanspraak meer zal willen maken, uit eigen keuze, op gespecialiseerde zorg. Niemand kan vandaag zeggen hoe groot beide groepen zijn, ook Onafhankelijk Leven vzw niet.

Onafhankelijk Leven vzw, net als de raad van state, maakt zich zorgen om de Brusselse personen met een beperking. Het decreet laat toe dat zij mogelijks nog 10 jaar zullen moeten op een Basisondersteuningsbudget.

Onafhankelijk Leven vzw pleit er voor dat bij de uitvoering van het decreet wordt vastgehouden aan de intenties in het decreet. In een eerste fase dienen alle personen met een erkende handicap én een geregistreerde zorgvraag een BOB te bekomen, in afwachting van een Persoonsvolgend Budget.

BOB niet realiseren met geld bedoeld om de wachtlijsten aan te pakken.

Onafhankelijk Leven vzw staat dus positief tegenover het BOB. Deze steun aan het systeem is echter onder voorwaarde dat het enkel mag worden gerealiseerd met nieuwe middelen. Het decreet is duidelijk: Het basisondersteuningsbudget dient te worden gerealiseerd uit de toelagen uit de Vlaamse Zorgverzekering. Verwacht wordt dat de volgende Vlaamse regering de bijdrage voor de Vlaamse zorgkas zal doen stijgen. Dat dient de financiering van het BOB mogelijk te maken.

Onafhankelijk Leven vzw wijst er op dat de wachtlijsten voor gespecialiseerde ondersteuning niet de dupe mogen worden van het systeem. Er is minstens € 500 miljoen  nodig voor de afbouw van de wachtlijsten. Geld dat hiervoor bestemd is mag niet worden gebruikt om het BOB te realiseren. Onafhankelijk Leven vzw heeft de verwachting dat de hele sector voor personen met een beperking zich tegen zulke praktijk zal verzetten. Dat betekent dat iedereen met de vraag naar een persoonsvolgend budget op de centrale registratie voor zorgvragen blijft staan, ondanks het gebruik van een BOB. Het dan ook cruciaal dat bij de toekomstige communicatie rond het BOB duidelijk is hoeveel mensen het BOB gebruiken als een oplossing en hoeveel mensen het BOB tijdelijk gebruiken in afwachting van een Persoonsvolgend Budget (trap 2). Dat betekent ook dat het BOB niet als een verlichtend element wordt gebruikt bij de prioriteitsbepaling in het zorgregiesysteem.

De Vlaamse overheid  dient haar middelen prioritair te investeren in persoonsvolgende budgetten, cash en vouchers, voor gespecialiseerde ondersteuning.


 

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord