Advieslijn 03 808 22 99

1700 mensen minder op de wachtlijst in 2017

Geschreven op ma 12 december, 2016 door Jeroen De Weerdt in de categorie Invloed op het beleid

1700 mensen minder op de wachtlijst in 2017

In 2017 werkt de Vlaamse regering verder aan het wegwerken van de wachtlijsten en in de invoering van de persoonsvolgende financiering. Daarvoor wordt in totaal 110 miljoen euro voorzien, waarvan 52 miljoen voor nieuwe persoonsvolgende budgetten. Daardoor kunnen in 2017 minstens 1700 mensen eindelijk weg van de wachtlijst. Vanaf 2017 kunnen budgetten die vrijkomen ook opnieuw worden ingezet voor meerderjarigen. Dankzij Onafhankelijk Leven vzw gaan alle middelen voor minderjarigen naar PAB. Zo heeft de Vlaamse regering vorige vrijdag beslist.

Verdeling van het budget voor het uitbreidingsbeleid
In grote lijnen is volgende verdeling voorzien:
- Verdere toekenning van basisondersteuningsbudgetten (BOB): €43,8mio€
- Uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH): €10,9mio€
- Extra budget voor individuele en materiele hulp (IMB) :€2,4mio€
- Voor toekenning van PAB’s (minderjarigen) en PVB’s (meerderjarigen): €52,3mio€

Deze verdeling stemt overeen met wat in het begin van deze regeerperiode is beloofd. Voor de meerderjarigen rekent het VAPH erop dat er in 2017 ook  nog eens voor zo’n 30mio extra budget vrijkomt doordat mensen overlijden of om een andere reden stoppen met hun PVB.

Toekenning van persoonsvolgende budgetten (PAB en PVB)
Wat zal er gebeuren met die 52,3 mio€? We geven hieronder louter indicatief de besteding weer.
- voor de Meerderjarigen: nieuwe PVB's  €44,4 mio +  (€30mio?); grootste deel zullen budgetten zijn die autimatisch worden toegekend; ongeveer 1/3 voor mensen in prioriteitengroepen.
- voor de Minderjarigen: nieuwe toekenningen van PAB voor €7,8mio!

Daarmee kunnen ongeveer 1500 nieuwe persoonsvolgende budgetten toegekend worden aan meerderjarige personen met een beperking. Voor de minderjarigen is dit duidelijk veel minder: minimaal 200 tot misschien 250 nieuwe PAB’ers kunnen erbij. Bij  de meerderjarigen worden wellicht een 1000tal budgetten automatisch toegekend, zoals bv in of na een noodsituatie, de spoedprocedure of als de prioriteitencommissie oordeelt dat er sprake is van maatschappelijke noodzaak. Ook gaat in 2017 de maatregel van start waarbij jongvolwassenen die nog gebruik maken van een MFC (voorziening voor minderjarigen) automatisch een PVB zal worden toegekend. In een eerste fase krijgen jongvolwassenen van 23 jaar tot 25 jaar automatisch een PVB. In de volgende jaren komen de andere leeftijdsgroepen aan bod vanaf 18 jaar. Al deze mensen zullen kiezen of ze hun budget inzetten via cash, een voucher of een combinatie daarvan. Ongeveer 400 personen krijgen een PVB omdat ze door de regionale prioriteitencommissie geprioriteerd werden.

Kinderen en jongeren die kiezen voor een MFC kunnen makkelijker instromen via de plaatsen die daar jaarlijks vrijkomen. Ook door de maatregel voor de jongvolwassenen komt in de MFC’s meer plaats vrij. In een eerder artikel wees Onafhankelijk Leven op de hopeloze en onrechtvaardige situatie waarin kinderen zich bevinden die wachten op een PAB. De Vlaamse regering besliste dan ook na het lezen van onze informatie dat bijna alle nieuwe middelen dienen te worden uitgekeerd aan kinderen met een vraag naar een PAB.

PVF voor minderjarigen
Morgen starten ook de gesprekken rond de invoering van de peroonsvolgende financiering voor minderjarigen. Dat wordt een moeilijke oefening, maar daarom niet onmogelijk en zeker niet onnodig! Tegen 1 januari 2019 moet er immers ook voor kinderen en jongeren persoonsvolgende financiering zijn. Dat staat zo ook in de beleidsbrief van minister Jo Van Deurzen.

En wat vinden wij hier nu van?
In 2017 wordt erg geïnvesteerd in de persoonsvolgende financiering. Dat vinden wij een goede zaak. De Vlaamse regering komt haar belofte na. Vooral de meerderjarigen zullen hiervan kunnen genieten. Voor het grootste deel worden de budgetten automatisch toegekend. Deze garantie moet uiteindelijk voor iedereen met een ernstige ondersteuningsbehoefte gerealiseerd worden.

Onafhankelijk Leven vzw wil dat er goed gekeken wordt naar de plaatsen die vrijkomen in voorzieningen en wat daarmee gebeurt. Vooral bij de minderjarigen komen jaarlijks veel plaatsen vrij die nu nog niet persoonsvolgend  worden ingezet. Onafhankelijk Leven vzw pleit er voor om deze vrijgekomen middelen niet automatisch meer in te zetten voor een plaats in een voorziening. Voor Onafhankelijk Leven vzw dienen al deze middelen geprioriteerd worden voor mensen die ofwel een persoonsvolgende convenant, ofwel een PAB kiezen.
Vooral voor minderjarigen worden nog te weinig middelen voorzien. Zij moeten nog tot 2019 wachten alvorens de persoonsvolgende financiering wordt ingevoerd. Daarom ook heeft Onafhankelijk Leven vzw erg geijverd opdat de middelen voor minderjarigen volledig  op PAB worden ingezet. In 2017 kunnen nu bijna 3maal zoveel gezinnen starten met een PAB als de voorgaande 3 jaren samen. De harde cijfers van Onafhankelijk Leven vzw vonden gehoor, tot in het Vlaams parlement en de Vlaamse regering.

Feit dat in 2017 flink wordt geïnvesteerd neemt niet weg dat de wachtlijsten nog te groot blijven.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord