Advieslijn 03 808 22 99

“Europa investeert in de-institutionalisering”

Geschreven op wo 12 februari, 2014 door Peter Lambreghts in de categorie Nieuws

“Europa investeert in de-institutionalisering”

Vanuit Europa gaat heel wat geld  naar de lidstaten om de welvaart op peil te brengen en te houden. Via de voorwaarden om zo’n Europese subsidie te verkrijgen kan de EU op een ‘zachte’ manier sturing geven aan het beleid in de lidstaten. In de reglementering voor de volgende programmatieperiode 2014-2020 voor deze EU Fondsen werd voor het eerst specifiek opgenomen dat zij moeten gebruikt worden om gemeenschap gebaseerde alternatieven te ontwikkelen voor institutionele zorg. Op die manier biedt de EU een hefboom om het de-institutionaliseringsproces te versterken. ENIL, de Europese partner van Onafhankelijk Leven vzw, heeft met zijn beleidswerk in samenwerking met andere organisaties op EU niveau voor deze doorbraak gezorgd.

Vanuit Europa gaat heel wat geld, vanuit het Cohesiefonds, naar de lidstaten om de welvaart op peil te brengen en te houden. Dat gebeurt via bepaalde regels en met specifieke doelstellingen. Via de voorwaarden om zo’n Europese subsidie te verkrijgen kan de EU op een ‘zachte’ manier sturing geven aan het beleid in de lidstaten. Ook over beleidsdomeinen waar Europa niet de rechtstreekse bevoegdheid over heeft, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van personen met een beperking.

In de reglementering voor de volgende programmatieperiode 2014-2020 voor deze EU Fondsen werd voor het eerst specifiek opgenomen dat zij moeten gebruikt worden om gemeenschap gebaseerde alternatieven te ontwikkelen voor institutionele zorg. Op die manier biedt de EU een hefboom om het de-institutionaliseringsproces te versterken.

ENIL, de Europese partner van Onafhankelijk Leven vzw, heeft met zijn beleidswerk in samenwerking met andere organisaties op EU niveau voor deze doorbraak gezorgd. In het bijzonder via inbreng en deelname aan de Europese Experten Groep betreffende de Transitie van Institutionele naar Gemeenschap gebaseerde Zorg.

 

Verklaring door de Europese Experten Groep betreffende de Transitie van Institutionele naar Gemeenschap gebaseerde Zorg (EEG)

klik hier voor de originele Engelstalige versie

Dublin, 30 januari 2014. De Europese Unie bereidt momenteel de uitvoering voor van de volgende zevenjarige periode van de Structurele en Investering Fondsen. Het kader dat voor deze nieuwe programmering opgesteld werd biedt een historische kans om de rechten te beschermen van Europa's meest uitgesloten mensen: diegenen die in de institutionele zorg leven.

Voor de eerste keer bevat de reglementering voor investeringen in het kader van het EU Cohesiebeleid - geadopteerd in december laatsleden door de Europese Raad en het Europees Parlement - specifieke referenties om de "transitie van institutionele naar gemeenschap gebaseerde zorg" te ondersteunen. Dit weerspiegelt het engagement dat EU Fondsen niet gebruikt zullen worden om institutionalisering te bestendigen, maar om de noodzakelijke gemeenschap gebaseerde alternatieven te ontwikkelen. Dit engagement is cruciaal in deze tijden van besparingen omdat Lidstaten de fondsen kunnen gebruiken om de kosten te dekken voor de overgang naar gemeenschap gebaseerde dienstverlening. Bovendien heeft de Europese Commissie - met de adoptie op 7 januari van de Europese Gedragscode betreffende Partnerschap in het kader van de Europese Structurele en Investering Fondsen - een sterk signaal naar de Lidstaten gestuurd. Alle toekomstige investeringen van EU Fondsen moeten gepland en uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met het maatschappelijke middenveld en andere belanghebbenden.

De Europese Experten Groep betreffende de Transitie van Institutionele naar Gemeenschap gebaseerde Zorg (EEG) is een brede coalitie die zowel belanghebbenden die mensen met zorg- en ondersteuningsvragen vertegenwoordigen samenbrengen met dienstverleners, overheden en intergouvernementele organisaties samen brengt. De EEG ijvert sinds 2009 voor wetswijzigingen die verzekeren dat EU Fondsen de hervorming ondersteunen van de zorgsystemen in de Lidstaten, alsook voor een meer betekenisvolle betrokkenheid van het maatschappelijke middenveld.
De EEG verwelkomt deze historische doorbraak in de EU's wetgevende werk; dit zal de situatie verbeteren van kinderen en volwassenen in de institutionele zorg of van diegenen die het risico lopen om geInstitutioanliseerd te worden; alsook de echte innovatie in de sector van de sociale dienstverlening bevorderen.
 

 

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord